FOIL STAMP


จะแก้อย่างไรดี ถ้าต้องปั๊มฟอล์ยโลโก้เล็กๆ
ในขณะที่พื้นที่ใกล้ๆเป็นพื้น
ส่วนที่เป็นพื้นติดดี แต่โลโก้ตันอ่านไม่ออก
ถ้าโลโกอ่านออก ส่วนที่เป็นพื้นไม่ติด
คลิปวีดีโอนี้มีคำตอบ……..